Cách để làm cho iPhone của bạn an toàn hơn

Mặc dù iPhone khá an toàn nhưng vẫn có những mẹo giúp bảo vệ điện thoại nhà Táo khuyết hơn nữa mà bạn nên biết.