Ấn tượng công nghệ bay mới tại Triển lãm Ô tô quốc tế Bắc Mỹ

Triển lãm Ô tô quốc tế Bắc Mỹ đã trở lại với thành phố Detroit (Mỹ) sau 3 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19.