FPT Retail (FRT) lợi nhuận quý 4/2022 giảm 71%

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chỉ còn 97 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.