Pharmacity “tụt dốc” trong cuộc đua ngành dược, liên tục thay đổi CEO

Chuỗi bán lẻ dược phẩm Pharmacity vừa thông báo bổ nhiệm ông Deepanshu Madan làm tân Tổng Giám đốc, sau khi bà Trần Tuệ Tri công bố kế hoạch từ nhiệm. Như vậy, chỉ 1 năm Pharmacity lại thay đổi “ghế nóng”, sau khi nhà sáng lập Chris Blank rời đi vào năm 2022, vì lý do sức khỏe.