Mở rộng liên kết hợp tác đầu tư, liên kết thương mại

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội là một trong những điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, trong đó các nhà đầu tư từ Trung Quốc. Việc mở rộng liên kết hợp tác đầu tư, liên kết thương mại luôn được Thành phố quan tâm đẩy mạnh.