Bưu cục BEST Express nỗ lực giao hàng trước Tết

Các bưu cục BEST Express vào ca sớm để xử lý hàng hoá với nỗ lực xử lý hàng hoá nhanh chóng để kịp đưa hàng đến tay khách trước Tết Nguyên đán.