Gần 3.000 thí sinh thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2024

Gần 3.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi chuẩn hóa Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 mùa tuyển sinh năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội.