Cấp học quyết định đến tương lai của trẻ em

(Chinhphu.vn) - Việt Nam đã có một chương trình giáo dục mầm non thống nhất cả nước, có ưu tiên phát triển khoa học giáo dục cho cấp học này và thực tế đã đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, với mục tiêu xa và lớn hơn, ngành giáo dục đang và sẽ phải làm nhiều điều hơn nữa cho giáo dục mầm non.