Đề xuất danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia

21/02/2024 20:34

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Nguyên tắc chung xây dựng các danh mục thuốc

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chung xây dựng các danh mục thuốc: Thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, trừ thuốc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 70 Luật dược.

Danh mục thuốc được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Thuốc trong các danh mục được cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tiêu chí cụ thể xây dựng các danh mục thuốc

Theo dự thảo, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc chung xây dựng các danh mục thuốc, thuốc được đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

1- Thuốc có ít nhất từ 03 đến 10 giấy đăng ký lưu hành thuốc của ít nhất 03 đến 10 cơ sở sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật Nhóm 1, Nhóm 2 theo quy định về việc phân chia nhóm thuốc đấu thầu của Bộ Y tế.

2- Thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước và không thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

STT

Tên hoạt chất

Nồng độ - Hàm lượng

Dạng bào chế

Đơn vị tính

1

Amoxicilin + Clavulanic acid

875mg + 125mg

Viên

Viên

2

Atorvastatin

10mg

Viên

Viên

3

Atorvastatin

20mg

Viên

Viên

4

Bisoprolol fumarate

5mg

Viên

Viên

5

Capecitabin

500mg

Viên

Viên

6

Cefazolin

1g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

7

Cefepime

1g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

8

Cefotaxime

1g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

9

Cefotaxime

2g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

10

Ceftazidime

1g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

11

Ceftazidime

2g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

12

Cephalexin

500mg

Viên nang

Viên

13

Cilastatin + Imipenem

500mg + 500mg

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

14

Clarithromycin

500mg

Viên

Viên

15

Esomeprazole

40mg

Viên bao tan ở ruột

Viên

16

Esomeprazole

40mg

Thuốc tiêm đông khô

Ống/Lọ

17

Levofloxacin

500mg

Viên

Viên

18

Losartan kali

100mg

Viên

Viên

19

Meloxicam

7,5mg

Viên

Viên

20

Meloxicam

15mg

Viên

Viên

21

Meropenem

500mg

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

22

Meropenem

1g

Thuốc tiêm

Ống/Lọ

23

Moxifloxacin

(1,6mg/ml) x 250ml

Thuốc tiêm truyền

Chai/Lọ/Túi

24

Pantoprazole

40mg

Viên bao tan ở ruột

Viên

25

Pantoprazole

40mg

Thuốc tiêm đông khô

Ống/Lọ

26

Paracetamol + Tramadol hydrocloride

325mg + 37,5mg

Viên

Viên

27

Pemetrexed

100mg

Thuốc tiêm đông khô

Ống/Lọ

28

Pemetrexed

500mg

Thuốc tiêm đông khô

Ống/Lọ

29

Piracetam

800mg

Viên

Viên

Cập nhật danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

Theo dự thảo, trong thời gian tối đa 02 năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục nêu trên, Cục Quản lý Dược tổng hợp, lập danh mục thuốc cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập nhật Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn


Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia" tại chuyên mục SỨC KHỎE. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).