Lãi giảm mạnh 50% trong quý 1/2023, Petro Times dự kiến chuyển sang sàn HNX

09/06/2023 15:19

Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2023, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp nhận cho Công ty cổ phần Petro Times được niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng niêm yết là 15 triệu cổ phiếu. Với mệnh giá là 10.000₫ trên cổ phiếu.

Petro Times rời sàn UPCoM

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Theo đó, số lượng cổ phiếu huỷ đăng ký giao dịch là 15 triệu cổ phiếu, ngày hủy đăng ký giao dịch là 13/6/2023. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch Upcom là ngày 12/6/2023.

Lý do hủy đăng ký giao dịch là Công ty cổ phần Petro Times được chấp nhận niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp nhận cho Công ty cổ phần Petro Times được niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng niêm yết là 15 triệu cổ phiếu. Với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận quý 1/2023 sụt giảm tới gần 50% so với cùng kỳ

Theo công bố Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 584 tỷ đồng tăng 61,43% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng 222 tỷ so với cùng kỳ nên mức 577 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ vỏn vẹn 7,54 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 2,1% xuống còn 1,3%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng nên mức 534 triệu đồng, tương ứng tăng 125% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ghi nhận 3,26 tỷ đồng tăng 9,35% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 3 tỷ đồng tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế là 1,4 tỷ đồng giảm 47,75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm xuống còn 1,39 tỷ đồng giảm tương ứng 47,75% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023

Giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2023, mặc dù công ty ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên giá xăng dầu năm 2023 duy trì ổn định sau thời gian biến động mạnh mẽ trong năm 2022, do đó biên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty thấp.

Bên cạnh đó, các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đặt 2.500 tỷ tăng 17,9% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,2 tỷ đồng tăng 27,15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỷ đồng tăng 28,35% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023 Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

Như vậy với kết quả đạt được của quý 1, doanh nghiệp đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu, và 15% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến thời điểm 31/03/2023, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản là 345,78 tỷ đồng, tăng 4,9% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền chiếm 38,24 tỷ đồng (tương ứng chiếm 11,1% trong tổng tài sản), khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 82,35 tỷ đồng (chiếm 23,8% tổng tài sản), tương ứng tăng 12,4% so với thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên 14,79 tỷ đồng lên mức 179,87 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 3. Tỷ trọng nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn tăng nhẹ từ 50% lên mức 52% vào thời điểm cuối quý 1 năm 2023.

Công ty cổ phần Petro Times tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại vật tư Dầu khí Hải Phòng.

Số vốn điều lệ ban đầu là 4,5 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm dầu khí. Sau quá trình phát triển, Công ty đã tiến hành tăng vốn lên 15 tỷ đồng năm 2018.

Năm 2021, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 15 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, xây dựng công ty theo mô hình công ty đại chúng. Cuối năm 2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng gấp 10 lần trong chưa đầy hai năm.

Bạn đang đọc bài viết "Lãi giảm mạnh 50% trong quý 1/2023, Petro Times dự kiến chuyển sang sàn HNX" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).