TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & YẾN TIỆC LUXURY PALACE

Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Bộ GDĐT

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự.